Zmiany w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020.

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w związku ze zmianą zasad obowiązujących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020, rozszerzona została grupa osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy. 

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w związku ze zmianą zasad obowiązujących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020, w ramach których między innymi Polski Czerwony Krzyż dystrybuuje artykuły żywnościowe dla najuboższych mieszkańców województwa dolnośląskiego, rozszerzona została grupa osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy. 

Zgodnie z nowymi zasadami pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie (do tej pory z programu korzystały jedynie osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego). Dzięki tej zmianie jeszcze większa grupa osób wymagających wsparcia będzie mogła być objęta pomocą w formie artykułów żywnościowych.

Informujemy o możliwości udziału w Działaniach Towarzyszących PO PŻ 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Jako Działania Towarzyszące prowadzone są warsztaty Edukacji Żywieniowej i warsztaty Edukacji Ekonomicznej.

Osoby najbardziej potrzebujące, skierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej otrzymują wsparcie w postaci cyklicznie wydawanej żywności, jak również mają możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. 

Do końca kwietnia 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron muszelki, ryż biały, herbatniki , mleko UHT, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, szynkę drobiową ,szynkę wieprzową, pasztet wieprzowy, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, cukier biały, olej rzepakowy, filet z makreli w oleju.  Ogółem dla jednej osoby przypada 49,05 kg żywności.

O szczegółach – terminach – działań towarzyszących informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża współpracuje z niżej wymienionymi Organizacjami Partnerskimi o zasięgu lokalnym:

 • GOPS Łagiewniki, ul.Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki;
 • OPS Niemcza, ul.Ogrodowa 1, 58-230 Niemcza;
 • OPS Piława Górna, ul.Piastowska 69, 58-240 Piława Górna;
 • Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli Serdeczna Pomoc, Al.Wojska Polskiego 15, 58-500 Jelenia Góra;
 • OR PCK Kłodzko, ul.Czeska 26, 57-300 Kłodzko;
 • OR PCK Oleśnica, ul.Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica;
 • OR PCK Oława, ul.11-go listopada 25/2u, 55-200 Oława.

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w ramach Podprogramu 2014 objętych zostało pomocą 2135 osób, łącznie wydano 6406 paczek.

Zestawienie ilości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebujących w ujęciu wojewódzkim:

Makaron świderki 9,6140 t;

Mleko UHT 12,818 t;

Cukier biały 12,816 t;

Olej rzepakowy 6,4060 t.

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w ramach Podprogramu 2015 objętych zostało pomocą 5186 osób, łącznie wydano 20069 paczek.

Zestawienie ilości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebujących w ujęciu wojewódzkim:

 • makaron świderki 15,426 t;
 • ryż biały 15,638 t;
 • kasza jęczmienna 8,119 t;
 • płatki kukurydziane 5,33 t;
 • mleko UHT 37,489 t;
 • ser podpuszczkowy 2,506 t;
 • groszek z marchewką 7,554 t;
 • koncentrat pomidorowy 4,13 t;
 • dżem truskawkowy 6,195 t;
 • mielonka wieprzowa 6,142 t;
 • klopsiki w sosie własnym 9,362 t;
 • cukier biały 15,25 t;
 • olej rzepakowy 7,342 t.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Zastąpił realizowany wcześniej Program dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD). Program jest realizowany przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy z organizacjami partnerskimi czyli organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, w tym Polski Czerwony Krzyż. Funkcję Instytucji Zarządzającej w Programie pełni natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej ?

Zadaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma ich wydobyć z ubóstwa i umożliwić im integrację ze społeczeństwem. Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2016 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej4, tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla osoby w rodzinie.

Jak zostać objętym pomocą żywnościową ?

Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Podprogramu 2016, kwalifikować będą właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy.

Jaką pomoc przekazujemy?

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2016 nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

Działania towarzyszące

Polski Czerwony Krzyż realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzi również działania w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), obejmują m.in.:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Finasowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PO PŻ 2014 – 2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR. W ramach Podprogramu 2016 do magazynów organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalny, w tym Polskiego Czerwonego Krzyża, trafi ponad 61 tys. ton artykułów spożywczych o łącznej wartości ponad 238 mln zł.

Apel o pomoc dla pogorzelców!

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zwraca się z prośbą o udzielenie pomocy dla braci Iwanickich poszkodowanych podczas pożaru.

Do tragedii doszło  z dnia 16 na 17 sierpnia w miejscowości Sierpnica (gmina Głuszyca). Pożar strawił dorobek całego życia rodziny,która  w jednej chwili została pozbawiona dachu nad głową,sprzętu gospodarstwa domowego a także najpotrzebniejszych rzeczy codziennego użytku.

Przez 70 lat naszej działalności przekonaliśmy się, że pomoc i każdy dobry gest przynosi radość nie tylko tym którzy jej potrzebują, ale i ofiarodawcom.

Kierujemy swoją prośbę do wszystkich ludzi chcących przyjść z pomocą poszkodowanym w wyniku pożaru braciom Iwanickim aby nie pozostawali obojętni na ich los.

DOO PCK  gorąco liczy na Państwa wsparcie w formie przekazania darowizny na specjalnie utworzone konto 

95 1160 2202 0000 0002 5583 9601

Rachunek DOO PCK BANK MILLENNIUM

dopisek- PIOTR IWANICKI-POGORZELCY SIERPNICA

Ponadto Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje II Charytatywny Bal Polskiego  Czerwonego Krzyża.Bal odbędzie się 15 października  2016r. w Haston City Hotel  przy ulicy Irysowej 1-3 we Wrocławiu.

W trakcie balu zostanie przeprowadzona licytacja z której część dochodu zostanie przeznaczona na pomoc pogorzelcom.

14045986_1017808138337386_4716553859801627568_n 14034832_1016879408430259_6910456499961495458_n14054952_1016880055096861_4649951960067369464_n 14068188_1016879785096888_3236590650977301533_n 14199606_1025978477520352_6837420342024107733_n

Zapraszamy na KURS PIERWSZEJ POMOCY w dniu 22.10.2016

Ty też możesz uratować ludzkie życie!

Zapisz się na kurs pierwszej pomocy PCK!

Kurs ELEMENTARNY (5h)

Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu jednego dnia. Organizowany jest zwykle w grupach liczących do 20 osób.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.
Program kursu 5-godzinnego obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
 • Postępowanie w przypadku urazów.
 • Postępowanie w przypadku nagłych stanów.
 • Ewakuacja poszkodowanego.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości.Zajęcia składają się przede wszystkim z ćwiczeń, omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp.  Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach.

Podczas ćwiczeń wykorzystywane są fantomy renomowanych firm AMBU® i Laerdal® ze wskaźnikami umożliwiającymi kontrolowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń.

Szkolenie kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Kurs ten spełnia wymagania zawarte w art. 209 Kodeksu Pracy.

KOSZT KURSU: 90 zł / os

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA E-MAIL

LUB TELEFONICZNIE 71 328 02 54

wroclaw.pierwszapomoc@pck.org.pl

 GODZINA ROZPOCZĘCIA KURSU 10:00

Zajęcia odbywają się w siedziebie PCK przy ul. Bujwida 34 we Wrocławiu (wejście od ulicy Czerwonego Krzyża).

Zapraszamy na 2-DNIOWY KURS PIERWSZEJ POMOCY w dniach 22-23.10.2016

Ty też możesz uratować ludzkie życie!

Zapisz się na kurs pierwszej pomocy PCK!

 Kurs PODSTAWOWY (16h)

Kurs trwa 16 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu dwóch dni. Organizowany jest zwykle w grupach liczących do 20 osób.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.
Program kursu 16-godzinnego obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
 • Postępowanie w przypadku urazów.
 • Postępowanie w przypadku nagłych stanów.
 • Ewakuacja poszkodowanego.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kurs podstawowy trwa 16 godzin dydaktycznych i jest realizowany zwykle w ciągu dwóch dni szkoleniowych w grupach liczących do 12 osób (istnieje możliwość powiększenia grupy do 20 osób). Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości.Zajęcia składają się przede wszystkim z ćwiczeń, omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp.  Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach.

Podczas ćwiczeń wykorzystywane są fantomy renomowanych firm AMBU® i Laerdal® ze wskaźnikami umożliwiającymi kontrolowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń.

Szkolenie kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje EUROPEJSKI certyfikat ukończenia kursu.

KOSZT KURSU 150 zł / os

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA E-MAIL

LUB TELEFONICZNIE 71 328 02 54

wroclaw.pierwszapomoc@pck.org.pl

 GODZINA ROZPOCZĘCIA KURSU: 10.00

Zajęcia odbywają się w siedziebie PCK przy ul. Bujwida 34 we Wrocławiu (wejście od ulicy Czerwonego Krzyża).

 

Zapraszamy na KURSY PIERWSZEJ POMOCY organizowane w maju

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża serdecznie zaprasza na ELEMENTARNE (5h) oraz PODSTAWOWE(16h) kursy pierwszej pomocy.

                                         HARMONOGRAM KURSÓW W MIESIĄCU MAJU

07.05.2016– Kurs elementarny(5h,90 złotych)

07-08.05.2016 Kurs podstawowy (16h,150 złotych)

14.05.2016-Kurs elementarny(5h,90 złotych)

14-15.05.2016-Kurs podstawowy (16h,150 złotych)

28.05.2016-Kurs elementarny(5h,90 złotych)

28-29.05.2016Kurs podstawowy (16h,150 złotych)

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA E-MAIL

LUB TELEFONICZNIE 71 328 02 54

wroclaw.pierwszapomoc@pck.org.pl

 GODZINA ROZPOCZĘCIA KURSÓW: 10.00

Zajęcia odbywają się w siedziebie PCK przy ul. Bujwida 34 we Wrocławiu (wejście od ulicy Czerwonego Krzyża).

XX Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w Szachach


Między 8 a 10 kwietnia 2016r. w Łężycach odbyły się XX Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w Szachach. W zawodach wzięło udział 37 osób z całej Polski.

W sobotę rozegrano 9 rund, po czym organizatorzy tj. Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK oraz Klub HDK PCK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. we Wrocławiu, zaprosili uczestników na uroczystą kolację, gdzie nie mogło oczywiście zabraknąć jubileuszowego tortu.

W niedzielę rozegrano jeszcze dwie rundy, po czym odbyło się zakończenie XX Mistrzostw. Mistrzem Polski został Jarosław Wiśniewski z Bydgoszczy, wicemistrzem Tomasz Pankiewicz z Wrocławia, a drugim wicemistrzem Roman Pyka z Kudowy Zdroju. Zwycięska trójka otrzymała cenne nagrody rzeczowe, między innymi laptop i tablet. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy, pamiątkowe statuetki XX Mistrzostw Polski, a także torby z licznymi upominkami.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężył ubiegłoroczny mistrz Polski, tj. Klub HDK PCK im. Marciniaka z Wrocławia, drugie miejsce uzyskał Klub HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Kudowie Zdrój, a trzecie miejsce zajął Klub HDK PCK z Ostaszewa Toruńskiego.

Przedsięwzięcie zostało bardzo dobrze odebrane przez uczestników Mistrzostw i dzięki dobrym recenzjom organizatorzy uzyskali prawo organizacji XXI Mistrzostw Polski, które odbędą się za rok.

26273240422_9d46a967a3_k26255573941_0945c76ec2_k 26273659892_38f44a6985_k26304905481_744b36de21_k25769176613_67028e3e4a_k

Więcej zdjęć dostępnych jest pod adresem:
https://m.flickr.com/#/photos/iars/sets/72157666398305110/
Pełne wyniki turnieju dostępne są pod adresem:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_2324/index.html?l=pl

Okręgowy Zjazd Wyborczy PCK

W sobotę 02.04.2016r. w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, odbył się Okręgowy Zjazd Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK. W Zjeździe udział wzięli przedstawiciele wszystkich Oddziałów Rejonowych i Delegatur PCK z Dolnego Śląska.

Przed Zjazdem w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się uroczystość uhonorowania działaczy PCK odznaczeniami państwowymi. W imieniu Prezydenta RP wręczenia dokonał Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Ponadto, podpisane zostało porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem ,,Dolnośląska Rodzina Katyńska” a DOO PCK.

Delegaci wybrali nowy skład Zarządu Okręgowego PCK. W skład prezydium weszli:

Rafał Holanowski – Prezes DOO PCK
Piotr Babiarz – Wiceprezes DOO PCK
Dariusz Mikołajczyk – Wiceprezes DOO PCK ds. krwiodawstwa
Adam Fornal – Członek Zarządu DOO PCK
Kazimierz Drożdż – Członek Zarządu DOO PCK

,,Godne Dzieciństwo” – Zbiórka we wrocławskim Tesco

W dniach 4-6 marzec 2016 roku w całej Polsce wolontariusze PCK w ramach akcji ,,Godne Dzieciństwo” zbierali datki do puszek w hipermarketach Tesco. We Wrocławiu do udziału w kampanii w Tesco przy ul. Legnickiej przystąpili członkowie Grupy Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław, wrocławskiej grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK oraz Klubu HDK PCK przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dodatkowo dla klientów hipermarketu ratownicy z GRM PCK Wrocław dokonywali pokazów pierwszej pomocy. Łącznie w akcji wzięło udział 25 osób. Pozyskane środki zostaną przeznaczone dla dzieci i młodzieży z potrzebujących rodzin.

Więcej na temat kampanii pod adresem: http://www.pck.pl/pages,278.html20160305_155116 20160304_150003 20160304_154222 20160304_15010420160304_151618 20160304_16024920160306_223245

Z pokazem pierwszej pomocy w ziębickim gimnazjum

Jedną z głównych dziedzin działalności Delegatury PCK Ziębice, jest propagowanie oświaty zdrowotnej i nauka pierwszej pomocy.

Współpraca Delegatury PCK Ziębice z miejscowymi placówkami szkolnymi ma charakter ciągły i systematyczny.
Obecnie realizowane jest szkolenie pierwszoklasistów w ziębickim gimnazjum z wybranych elementów pierwszej pomocy. W ciągu kilku godzin lekcyjnych, uczniowie poznają etapy i zasady udzielania pierwszej pomocy, wzywania pomocy, uczą się teorii i praktyki w zakresu RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej).
Inne programy realizowane przez Delegaturę PCK Ziębice w szkołach to: „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, „Uzależnienia – czy to mój problem”, „Anoreksja”, „HIV – AIDS”.
DSC02998DSC02999DSC03038DSC03046DSC03049-001DSC03050DSC03052